Showing posts from May, 2020Show all
Kuntala Saatakarni - Saatavahana King - కుంతల శాతకర్ణి - శాతవాహన రాజు
Satakarni II - Satvahana King -  2వ శాతకర్ణి - శాతావహన రాజు - రాజన్య శ్రీ శాతకర్ణి
Veda Sri Satakarni - Satavahana King - వేదశ్రీ శాతకర్ణి / పూత్సుంగుడు/ వేదసిరి
1st Satakarni -Satavahana King - 1వ శాతకర్ణి శాతవాహనుల రాజు
1st Kanpudu/ Krishnudu Satavahana Emporer - మొదటి కృష్ణుడు/ కణ్పుడు శాతవాహన రాజు
SriMukhudu - Satavahana Dynasty Founder - శ్రీముఖుడు శాతవాహన రాజ్యస్థాపకుడు
Satavahana's Inscriptions - శాతవాహనుల శాసనాలు
Satavahana Currency - Coins - Pictures -శాతవాహనుల కాలంలోని నాణెములు
Satavahana - Genealogy - Family Tree - శాతవాహన వంశవృక్షం
Satavahana Dynasty Evidences - శాతవాహనుల చరిత్రకు ఆధారాలు
Satavahanas - Introduction - Satavahana Dynasty - శాతవాహనులు